Uutiset

Debytoi runoilijana -kilpailu etsii parasta uutta runoutta – osallistua voi myös videolla tai äänitteellä

Nuori Voima -lehti järjestää jälleen Debytoi runoilijana -kirjoituskilpailun. Kilpailussa etsitään uusia omaperäisiä runoilijoita suomalaiselle kirjallisuuskentälle. Kilpailukausi on avattu, ja kilpailuun voi osallistua 3.4. mennessä. Kisaan voi osallistua teksteillä, visuaalisilla runoilla, äänitteellä tai videolla.

Kilpailuun voivat osallistua kaikenikäiset kirjoittajat, jotka eivät ole julkaisseet kaunokirjallista teosta. Esiraatina toimivat päätoimittajat Taija Roiha ja Johanna Osváth. Kilpailun voittajan valitsee runoilija ja kriitikko Veera Kiurujoki. Voittajarunot julkaistaan Nuoressa Voimassa sekä ne pääsevät esille myös Runokuu-festivaalin yhteydessä elokuussa 2022. Nuori Voima järjestää kilpailun 28. kertaa.

Lue lisää kilpailusta lehden sivuilta

Runokuun teoshaku 2022 on avattu

Tervetuloa mukaan Runokuuhun!  Runokuu järjestetään elokuun loppupuolella, ja teoshaku on auki 11.2. saakka. Runokuun 2022 teemana on Raja, ja erityisesti teemaan linkittyvät esitykset ovat tervetulleita, mutta olemme kiinnostuneita laajasti erilaisista esityksistä. Ehdotus voi olla monitaiteinen, mutta siinä on oltava yhteys kirjallisuuteen. Esitys tai muu ehdotus voi olla myös muilla kielillä kuin suomeksi. Hakulomake täällä

Huomioimme muuttuvan koronatilanteen kaikessa järjestämisessä. Tapahtumat järjestetään viranomaisten ajantasaista ohjeistusta seuraten, ja niistä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös striimit. 

Welcome to participate in the Open Call of Poetry Moon Festival (Runokuu)! The festival will be held in August, and the Call is open until the 11th of February. The theme of this year’s festival is Boundaries, and especially proposals related to the theme are most welcome – however, we are interested in all kinds of literature-related proposals! Your proposal can be multi-artistic, but it should have a link to literature. Besides Finnish, the proposed performance or event can also be in any other language.  You can find the form here

We take notice of the changing Covid 19 situation in all our events. Festival organizers will follow the current instructions by the Finnish authorities, and events will be streamed online whenever possible. 

Sijaisuuksia NVL:ssä – Nuoren Voiman päätoimittajan sijaiseksi Johanna Osváth ja tuottajan sijaiseksi Mandi Markkanen

Kevät on väliaikaisten muutosten aikaa Nuoren Voiman Liitossa. Nuori Voima -lehden päätoimittaja Vesa Rantama jää virkavapaalle vuosiksi 22-23. Taija Roihan työpariksi vuosille 2022-23 on valittu Johanna Osváth. Myös Nesslingin säätiön viestintäkoordinaattorina toimiva Osváth on Nuoren Voiman pitkäaikainen avustaja, joka on saanut lehden avustajapalkinnon vuonna 2019. Lue Johannan haastattelu Nuoren Voiman sivuilta

NVL:n tuottaja Anna Borgman puolestaan jää opintovapaalle 1.3.2022-31.7.2023, ja hänen sijaisekseen on valittu Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisteriopintojaan viimeistelevä, NVL:n tuottajaharjoittelijana aiemmin toiminut Mandi Markkanen. Mandin tavoittaa kaikissa tuotantoon ja viestintään liittyvissä asioissa osoitteesta mandi.markkanen@nvl.fi.

Johanna Osváthin kuva: Santeri Suominen

Ilmoittautuminen kirjoittajaryhmiin keväälle on nyt auki!

Ilmoittautuminen ensi kevään kirjoittajaryhmiin on nyt avattu. Erityisesti 13-19-vuotiaiden sanataideryhmä Saniaisessa sekä 18-25-vuotiaiden kirjoittajaryhmä Ikaroksessa on yhä vapaita paikkoja. Kannattaa ilmoittautua pikimmiten, sillä ryhmät saattavat täyttyä nopeasti.

Kirjoittajaryhmissä otetaan huomioon ajantasaiset koronaohjeistukset ja tarvittaessa kokoontumiset järjestetään etänä.

Löydät lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet täältä. Tervetuloa mukaan!

Nuori Voima -palkinto ntamolle ansiokkaasta näytelmäkirjallisuuden julkaisemisesta, säätiön apurahat neljälle ja avustajapalkinnot kahdelle

Nuoren Voiman säätiön apurahat on myönnetty seuraaville henkilöille:

Mari Laaksonen 2000 €
Pontus Purokuru 2000 €
Tytti Rantanen 1000 €
Aura Sévon 1000 €

Nuori Voima -lehden avustajapalkinto:
Janne Löppönen ja Henna Raatikainen, 500 €

Nuori Voima -palkinnon saa vuonna 2021 ntamo-kustantamo ansiokkaasta työstä näytelmäkirjallisuuden julkaisijana. Palkinnolla halutaan kiittää julkaisuohjelmaa erityisesti draaman moninaisten muotojen esiin nostamisesta ja näytelmän kirjallisen muodon tukemisesta osana nykykirjallisuutta.

Näytelmää julkaistaan Suomessa vähemmän kuin monia muita kirjallisuuden lajeja. Kirjallinen muoto pitää yllä draaman mahdollisuuksia olla muutakin kuin materiaalia näyttämöteokseksi: kirjamuodossa näytelmä seisoo omilla jaloillaan ja mahdollistaa näyttämöllisen tilanteen hahmoontumisen kielen ja kirjoituksen omilla ehdoilla.

Merkittävänä tekona Nuoren Voiman Liitto pitää niin ikään kansainvälisten ja kotimaisten klassikoiden julkaisemista ja nostaa esiin myös nykynäytelmäantologiat  Kolme + 3 näytelmää (2020), Viisi näytelmää (2018) ja Neljä näytelmää – Fyra pjäser (2015).

Julkaisuohjelma edistää näytelmäkirjallisuuden potentiaalin tutkimista ja sen kaanonin tuntemusta. Se tukee uusien näytelmien julkaisuun saattamista sekä tunnettuutta myös teattereiden tuotantorakenteiden ulkopuolella. Näytelmäkirjallisuuden julkaisu mahdollistaa draaman elinkaaren jatkumisen yli tuotantoihin liittyvien tilallisten ja ajallisten rajojen, minkä merkitys korostuu erityisesti esittäviä taiteita rajoittaneessa pandemiatilanteessa.

Nuori Voima -tunnustuspalkinto jaetaan vuosittain ansioituneesta toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1993 alkaen, ja sen myöntää Nuoren Voiman Liitto. Palkintosumma on 500 euroa. Valinnan teki Nuoren Voiman Liiton hallitus, johon kuuluvat Reetta Pekkanen (pj), Tuukka Pietarinen (vpj) sekä Juhana Henrikki Harju, Milka Luhtaniemi, Klaus Maunuksela, Katja Raunio, Stina Saari, Saara Tamminen, Jouni Teittinen, Eeva Turunen ja Taneli Viljanen.

Palkittujen kuva: Usva Torkki

Tekstin talolle merkittävä tuki Koneen säätiöltä

Koneen säätiö on vuoden 2021 haussa myöntänyt Tekstin talo ry:lle 200 000 € suuruisen apurahan. Neljälle vuodelle jakautuvan avustuksen turvin käynnistetään hanke, jota on suunniteltu yli kahden vuoden ajan kaikkiaan yhdentoista organisaation voimin. 

Tekstin talo on yhteinen tila tekstin tekijöille. Se kokoaa yhteen kirjoittamisen, kääntämisen sekä sanataiteen ammattilaisia, harrastajia ja arvostajia, ja tarjoaa katon useille järjestöille, yhdistyksille ja yrityksille.

Tekstin talo – Textens hus ry perustettiin vuonna 2019 tarkoituksenaan koota sanallisen ilmaisun parissa toimivat organisaatiot samoihin toimitiloihin. Tavoitteeksi asetettiin kielellisen ilmaisun, taiteellisen ja tieteellisen kirjallisuuden sekä muun sanataiteen edistäminen Suomessa. Tavoitteena on myös alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen mm. yleisötapahtumien ja koulutusten muodossa. Tekstin talon tehtävänä on vahvistaa suomalaista kirjallisuus- ja sanataidekenttää sekä avata tilaa uusille mahdollisuuksille. 

Tekstin talo ry pyrkii hankkimaan itselleen ja jäsenorganisaatioilleen yhteiset toimitilat. Tekstin talo tulee sisältämään kirjakaupan, kahvilan ja esiintymistilat, opetustiloja, kokoustiloja, organisaatioiden toimistotilat, sekä työhuoneita kirjoittajille. Suunnitelmissa on myös taiteilijavierailu- ja residenssitoimintaa. Toteutuessaan Tekstin talo tulee helpottamaan sanataiteen alan kansainvälistä verkostoitumista.

Tulevaisuudessa Tekstin talo tulee tarjoamaan mm. yleisö- ja keskustelutilaisuuksia tieteestä ja taiteesta, lavarunoutta, performansseja, koulutusta, työpajoja sekä muuta monipuolista toimintaa tekstin, kirjallisuuden ja kirjoitetun sekä lausutun sanan ympärillä. Tekstin talo tulee olemaan suomalaisen kirjallisuuden ja sanataiteen valovoimainen keskus, avoin tila, josta jokainen kielenkäyttäjä voi löytää jotain itselleen.

Vuonna 2021 Tekstin talon jäseniä ovat Suomen Pen, Nuoren Voiman Liitto, Helsinki Poetry Connection, Poesia, Tutkijaliitto, Nihil Interit, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat, Kriittinen korkeakoulu sekä Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Laura Serkosalo, puh. 044 207 4650, sähköposti: laura.serkosalo@nvl.fi

Varapuheenjohtaja Jari Nikkola, puh. 040 566 0405, sähköposti: toiminnanjohtaja@nihilinterit.fi