Säännöt

Nuoren Voiman Liitto ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Nuoren Voiman Liitto ry, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi. Sen kotipaikka on Helsinki, toiminta-alueena koko Suomi ja virallisena kielenä suomen kieli.

Liiton jäseneksi voi hallitus hyväksyä Suomen kansalaisen, oikeuskelpoisen yhteisön ja rekisteröidyn säätiön. Jäseneksi anovien on hyväksyttävä liiton tarkoitus.

Liiton tarkoituksena on toimia taiteen, tieteen ja kritiikin tekijöiden ja kouluttajien yhdyssiteenä sekä tukea luovaa kirjoittamista ja kirjallisuusharrastusta. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Kulttuuripoliittisesti liitto haluaa vaikuttaa kulttuurin, taiteen sekä taiteentutkimuksen ja filosofian  harrastajien toimintamahdollisuuksien lisäämiseen sekä kirjoittajien  aseman parantamiseen yhteistyössä nuoriso-, kulttuuri- ja muiden järjestöjen kanssa.

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi liitto ylläpitää taiteilijoiden, tutkijoiden, kriitikoiden sekä kulttuurinharrastajien välisiä yhteyksiä, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja taidetta, tiedettä ja harrastustoimintaa koskevissa asioissa. Liitto voi luoda kansainvälisiä yhteyksiä, harjoittaa oman alansa julkaisu-, kustannus-, tiedotus-, koulutus- ja muuta tämänkaltaista toimintaa. Liitto voi varojensa kartuttamiseksi ja toimintansa edistämiseksi järjestää erilaisia huvitapahtumia ja juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä hakea apurahoja. Tarvittaessa liitto hankkii tapahtumia varten  asiaan kuuluvat luvat.

Jäsenet voivat muodostaa kerhoja yhteistoimintaa varten. Kerhot voivat liiton hallituksen hyväksymin säännöin rekisteröidä itsensä liiton alaosastoina sekä muodostaa alueellisia piirijärjestöjä sekä jäsenet erikseen harrastusalojen mukaisia harrastuspiirejä.

Liiton hallitus voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti liiton tarkoituksen toteuttamiseksi.

Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 8-10 muuta jäsentä, jotka valitaan liiton vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puolet hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja tai joku hallituksen määräämä jäsen aina kaksi yhdessä.

Jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden liitto vahvistaa vuosikokouksessaan. Jäsenmaksu on järjestöiltä jokaiselta alkavalta sadalta jäseneltä sama kuin yhden henkilön vuosittainen jäsenmaksu. Muilta oikeuskelpoisilta yhteisöiltä ja rekisteröidyiltä säätiöiltä kannetaan liiton hallituksen määräämä jäsenmaksu. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Liiton tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Liiton tilit on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tilintarkastajien on annettava niistä lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10§

Liiton vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa. Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet seuraavaksi vuodeksi. Kokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

11§

Liiton jäsenet kutsutaan kokoukseen ilmoittamalla siitä jäsenille omassa julkaisussa tai jäsenkirjeessä sekä yhdistyksen internetsivuilla vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

12§

Hallitus voi erottaa jäsenen liitosta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmeen vuoteen tai jos jäsen on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa.

13§

Liiton sääntöjä voidaan muuttaa vähintään kahden viikon väliajoin pidetyn kokouksen ylläpitävällä päätöksellä. Kokouksista toisen on oltava vuosikokous.

14§

Liiton purkautuessa jätetään sen varat liiton kokouksen päätöksen mukaan jollekin liiton periaatteiden mukaan toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle.

Säännöt rekisteröity 20.12.2006