Uutiset

NVL:n vuosikokous 10.8. klo 18 – tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Vuosikokouskutsu 

Nuoren Voiman Liitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 10.8. klo 18 klo Punavuoren Ahvenen kabinetissa, Punavuorenkatu 12, Helsinki. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: toimintakertomus ja tilinpäätös 2020, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle. Kokouksessa valitaan liitolle uusi hallitus (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 8–10 jäsentä), tilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja tilin- ja toiminnantarkastajalle varahenkilöt.  

Lisäksi vuosikokouksessa käsitellään sääntömuutosehdotus. Nuoren Voiman Liiton hallitus esittää, että liiton sääntöjä päivitettäisiin jäsenyysehdon osalta niin, että jäseniksi voisivat jatkossa liittyä myös muut kuin Suomen kansalaiset. Samassa yhteydessä säännöt päivitettäisiin myös esimerkiksi vuosikokouksen etäosallistumisen osalta. Sääntöehdotuksen voit lukea täältä . Uudet säännöt tulevat voimaan, mikäli vuosikokous päättää niin ja ylimääräinen myöhemmin järjestettävä yleiskokous vahvistaa päätöksen.  
 
Kahvitarjoilu. Tarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista 9.8. klo 12 mennessä. Ilmoittautumiset ja vuosikokoukseen liittyvät kysymykset Laura Serkosalolle: laura.serkosalo@nvl.fi tai 044 207 4650. Tervetuloa vaikuttamaan!  

Nuoren Voiman Liitto kesätauolla elokuun alkuun saakka

NVL:n toimisto on suljettu kesälomien ajan 24.6.-2.8. Myös arvostelupalvelu on kesätauolla 3.6.-8.8. Nuori Voima -lehden toimitus on lomalla heinäkuun loppuun saakka, joten lehtitilausten postituksessa on toimiston kesälomista aiheutuvaa viivettä.

Palaamisiin elokuun alussa, iloista kesää kaikille!  

Ilmoittautuminen syksyn kirjoittajaryhmiin on avattu

Tule mukaan kirjoittamaan! Ilmoittautuminen syksyn kirjoittajaryhmiin on nyt käynnissä. Kaikissa ryhmissämme on tällä hetkellä muutamia vapaita paikkoja. Kannattaa toimia vikkelästi, sillä paikat voivat täyttyä nopeastikin. Tarvittaessa kokoontumiset voidaan pitää syksyllä etäyhteyden avulla.

Löydät lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet täältä. Tervetuloa mukaan!

Digitaalisen kirjallisuuden hanke etenee työpajavaiheeseen – jatkokehittelyyn valituissa viidessä teoskonseptissa korostuvat kommunikaation variaatiot, ilmasto sekä luontosuhde

Virtuaalisen Digital Literature Hackathon -tapahtuman tuomaristo on valinnut tapahtumassa luoduista yhdestätoista teoskonseptista viisi jatkokehittelyyn. Digitaalisen kirjallisuuden hankkeen työpajavaiheessa valmistuvat teokset esitellään Digitaalisen kirjallisuuden yössä Cinema Orionissa, Helsingissä 19. elokuuta 2021, osana Runokuu-festivaalia. Lopullisissa valinnoissaan tuomaristo keskittyi ideoiden alkuperäisyyteen, digitaalisen ajattelun ja välineiden kiinnostavaan ja tulkintoja tuottavaan hyödyntämiseen, teosten vaikuttavuuteen, muodon ja sisällön yhteyteen sekä riskien ottamiseen. Tuomaristoon kuuluvat runoilija ja digitaalisen kirjallisuuden tutkija Matti Kangaskoski, elokuvaohjaaja Mika Taanila sekä Aalto-yliopiston Aalto Studiosin tuottaja Hetta Huhtamäki.

Korona-ajan kommunikaatio eri muodoissaan korostuu esimerkiksi Socially Awkward System -teoskonseptissa. Tuomariston mukaan teos on ”pandemia-ajan sosiaalisesta eristäytymisestä ponnistava koneoppimista hyödyntävä sovellus, jossa kone opettelee sosiaalisia taitoja sekä vuorovaikuttaa yleisön ja julkisen keskustelun kanssa. Se hyödyntää sekä yleisöltä saatuja audio-, video- ja teksti-impulsseja että internetistä louhittua materiaalia.” Työryhmään kuuluvat Lauri Hei, Veera Jussila, Joonas Puuppo, Santeri Salmirinne ja Marloes van Son.

Myös Mukavalla asialla -teoskonsepti käsittelee kommunikaatiota: ”Puhelinmyyntiä roolipelaava teoskonsepti avaa monia mahdollisuuksia dramaturgiselle jatkokehittelylle lyhyistä humoristisista terapiakokemuksista jopa viikkojen mittaiseen virtuaalisen puhelinmyyjän kanssa tutustumiseen”, tuomaristo perustelee. Työryhmässä ovat Hilkka Haaga, Lea Kalenius, Miia Seppänen ja Frida Maria Pessi.

Camilo Sanchezin ja Liisi Soroushin <3-projektissa katse kohdistuu vihapuheeseen. Tuomaristo kuvaa konseptia seuraavasti: ”Brutaali, kaunis, futuristinen projekti aikoo muuntaa internetin hälyn ja etenkin vihapuheen runoudeksi ja rakkaudeksi hyödyntämällä vihapuhesymbolien audiotiedostoiksi muunnettua raakadataa sekä louhittua runoutta monella kielellä.”

Puhu minulle -sovelluksessa tuomaristo kiinnitti huomiota erityisesti sovelluksen metsämäiseen toimintaperiaatteeseen: ”Puhu minulle rinnastaa koneen metsään sekä elonkirjon runonkirjoon kiinnostavalla tavalla. Teoksessa lukija-käyttäjä puhuu sovellukselle, joka oppii puheesta ja reagoi siihen sekä ohjeistaa lukijaa toimimaan. Teoksen vuorovaikutteinen runogeneraattori kasvattaa runopuukantaansa teoksen edetessä ja lukijoiden lisääntyessä, teos kasvaa siis kuin metsä.” Työryhmässä ovat J.P. Sipilä, Heidi Halonen, Kati-Annika Ansas ja Maija Saksman.

Railo -runopeli tarttuu ilmastonmuutokseen ja lukemisen teemoihin. Tuomaristo kiinnitti huomiota siihen, kuinka teos avautuu pohdinnalle ilmastonmuutosajattelun lyhyt- ja pitkäjänteisyydestä: ”Teoksen pelimäisessä rakenteessa ilmastonmuutoksen kiihtyvyys rinnastuu lukijoiden tarkkaavaisuusjänteen lyhenemiseen; pelaajan on hypättävä jäälautalta toiselle runoja lukien ennen kuin jäälautta sulaa alta. Temaattisen rinnastuksen kautta hassut jäälautat ja kepeä pelimäisyys luovat syvyyttä muuten tuttua aihetta luotaavaan konseptiin.” Työryhmään kuuluvat Tuukka Pasanen, Sanna Telkki-Kova, Riika Helle-Kotka ja Timo Salo.

Digitaalisen kirjallisuuden hanke di.ki on Nuoren Voiman Liiton, Elävän kuvan keskus Elke ry:n, Aalto-yliopiston Aalto Studiosin, Taideyliopiston kirjoittamisen maisteriohjelman ja Runoyhdistys Nihil Interit ry:n Nokturno.fi-verkkolehden yhteinen digitaaliseen kirjallisuuteen keskittyvä kehittämishanke. Hanke on SKR:n Uudenmaan rahaston kärkihanke. Hanketta tukee AVEK.

Lue tuomariston perustelut kokonaisuudessaan Digitaalisen kirjallisuuden hankkeen verkkosivuilta: digitaalinenkirjallisuus.fi

Kuva: Marloes van Son, teoskonseptista Socially Awkward System.

Koettelevan kirjallisuuden klubin teoshaku kesäkuun ja elokuun klubeille

Koettelevan kirjallisuuden klubin kahden seuraavan kerran teoshaku on alkanut. Haemme esiintyjiä 2.6. järjestettävälle Koettelevan kirjallisuuden klubille, jonka kuratoivat Tuukka Pietarinen ja Klaus Maunuksela sekä 23.8. järjestettävälle Eeva Turusen ja Katja Raunion kuratoimalle klubille.  

Koettelevan kirjallisuuden klubisarjan tarkoituksena on esitellä eri tavoin koettelevaa kirjallisuutta lukemisen, keskustelun ja esitysten kautta. Koettelevuuden voi ymmärtää monella tavalla: kirjallisuuden, ajattelun, kokemuksen, lukijan ennakko-oletusten, ymmärryksen, kärsivällisyyden tai vaikka totuttujen lukutapojen koettelemisena. Esitys voi kulkea eri taiteiden rajoilla, ja ylittää niitä, tai koetella vaivihkaa. 

Elokuun klubilla on myös teema: epäajankohtaisuus. Teema kiinnittää huomion siihen, mitä tapahtuu julkaisemisen välissä ja kuinka vanhaksi kirja voi elää. Miltä harvoin julkaiseminen tuntuu? Milloin kirja vanhenee? Onko uusi kirja relevantimpi kuin vanha kirja? Mitä vanhan kirjallisuuden lukeminen voi tarjota kirjoittajalle? Onko hitaasti kirjoitettu teksti ajatonta vai epäajankohtaista? Mitä muuta kirjallisuuden epäajankohtaisuus voi tarkoittaa? 

Kummallekin klubille voi tarjota mihin tahansa kirjalliseen lajiin tai lajittomuuteen kuuluvaa teosta tai kokonaisuutta. Toivomme osallistujalta valmiutta keskustella teoksestaan juontajien ja yleisön kanssa. Lähetä teoksesi tai esitysideasi osoitteeseen koetteleva@nuorenvoimanliitto.fi 18.4. mennessä.  

Lähetettävän tekstin enimmäissivumäärä on 20 liuskaa, mutta ehdotuksen ei tarvitse olla tekstimuotoinen. Voit ehdottaa myös kokonaista teosta, ja lähettää siitä näytteen. Hakeminen ei edellytä erityisesti rajattua tai määritettyä ammatillista tai koulutuksellista taustaa. 

Koettelevan klubin käytännön järjestelyt täsmentyvät koronatilannetta seuraten. Ehdotuksessa voit huomioida, että se soveltuu myös tarvittaessa pienimuotoiseen livelähetykseen ilman yleisöä. Kesäkuun klubi järjestetään NVL:n toimistolta striimaten ja elokuun klubin järjestämisen tapa varmistuu myöhemmin.  

NVL:n vuosikokous siirtyy koronatilanteesta aiheutuneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi

Nuoren Voiman Liiton hallitus on päättänyt lykätä vuoden 2021 vuosikokousta sovitusta ajankohdasta 9.4. Vallitsevat koronarajoitukset estävät kokoontumisen vuosikokoukseen, eikä rajoituksiin ole nähtävissä lievennyksiä lähiaikoina.

Liiton säännöt eivät myöskään salli etäosallistumista yhdistyksen kokoukseen. Liiton sääntöjen puitteissa vuosikokous olisi pidettävä 30.4. mennessä, mutta NVL:n hallitus on arvioinut, ettei vuosikokousta kyetä turvallisesti ja määräysten puitteissa järjestämään siihen mennessä nykyisessä epidemia- ja rajoitustilanteessa.

Toivomme, että jäsenistö hyväksyy ja ymmärtää lykkäyspäätöksen. Myös Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan yhdistysten kokousten lykkäämistä koskevaa lakimuutosta.

Pyrimme järjestämään vuosikokouksen viime vuoden tapaan elokuussa. Uudesta vuosikokouspäivästä ilmoitetaan viimeistään 14 päivää ennen kokousta kaikissa liiton viestintäkanavissa.