Säätiö

Vuonna 1992 perustetun Nuoren Voiman Säätiön tarkoitus on tukea NVL:n toimintaa. Säätiön varat ovat peräisin Johanna Arolan vuonna 1989 tekemästä testamenttilahjoituksesta, jonka ensisijaisena tavoitteena oli taata NVL:lle toimitilat ja rahoittaa liiton toimintaa. Nykyään säätiön varat ovat sijoitettuna, ja näillä tuotoilla maksetaan NVL:n toimiston vuokra.

Nuoren Voiman Säätiö myöntää vuosittain nuorille kirjailijoille tarkoitettuja apurahoja säätiön varallisuustilanteen mukaan. Apurahat ovat 1000–4000 euron suuruisia työskentelyapurahoja, ja niitä voivat hakea alle 40-vuotiaat suomeksi kirjoittavat kirjailijat. Apurahahausta tiedotetaan aina erikseen. Nuoren Voiman Säätiön varoista rahoitetaan myös Nuori Voima -palkinto ja Nuoren Voima -lehden avustajapalkinto. 

Säätiön puheenjohtaja on Riikka Pelo. Muita jäseniä ovat Eino Santanen, Laura Lindstedt, Sonia Meltti ja Marjo Niemi. Säätiön asiamies on Laura Serkosalo.

Vallitsevan yleisen taloustilanteen ja taloudelliseen kehitykseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi säätiö ei jaa apurahoja toimintavuonna 2020.