Nuoren Voiman Säätiön apurahat haettavina lokakuun ajan

Nuoren Voiman Säätiö julistaa Jouko ja Johanna Arolan rahaston apurahat nuorille kirjailijoille vuodelle 2019 haettaviksi. Apurahojen hakuaika on 1.-31.10.2019. Apurahat ovat työskentelyapurahoja, ja niitä voivat hakea alle 40-vuotiaat suomeksi kirjoittavat kirjailijat. Apurahoja voivat tänä vuonna hakea vuonna 1979 ja sen jälkeen syntyneet kirjailijat. Apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt eikä niitä myönnetä työryhmille.  Apurahoja voi hakea ainoastaan ammattimaiseen kaunokirjalliseen työskentelyyn.  Esseet kuuluvat haettavien apurahojen alaan, tietokirjallisuus ei.  Apurahaa ei myönnetä sosiaalisin tai taloudellisin perustein.

Vuonna 2019 myönnettävien apurahojen kokonaissumma on 5000 euroa ja se jaetaan 1000-2000 euron suuruisina työskentelyapurahoina. Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.  Päätökset julkistetaan 13.12.2019 Nuori/Voima -klubilla sekä Nuoren Voiman Liiton verkkosivuilla nuorenvoimanliitto.fi. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta eikä säätiö perustele päätöksiään.

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan sähköisesti.Hakemuslomakkeen ohessa on toimitettava vaaditut liitteet pdf-muodossa: 
– Ansioluettelo 
– Työsuunnitelma 
– Tekstinäyte

Lomakkeen löydät täältä.

Tekstinäytteen maksimipituus on viisi liuskaa. Hakija voi valita tekstinäytteen hakemuksen kannalta relevantiksi katsomastaan tekstistä, joko tekeillä olevasta teoksesta tai aiemmin julkaistusta.

Lähetä hakemus liitteineen pdf-muodossa 31.10.2019 mennessä osoitteeseen: nvsaatio@nuorenvoimanliitto.fi. Viestikenttään kirjoitettua informaatiota ei huomioida hakemusta käsiteltäessä. Ainoastaan ohjeiden mukaisesti lähetetyt hakemukset ja liitteet käsitellään.

Taustaa

Johanna ja Jouko Arolan rahaston apurahat ovat tuottoa testamenttilahjoituksesta, jonka Nuoren Voiman Liitto sai vuonna 1989 pitkäaikaiselta aktiiviselta jäseneltään Johanna Arolalta. Arolan testamentin tarkoituksena oli taata liitolle toimitilat ja tukea sen toimintaa. Nuoren Voiman Säätiö perustettiin 1992 hallinnoimaan testamentattua omaisuutta. Säätiön tarkoituksena on tukea Nuoren Voiman Liitto ry:n toimintaa sekä taiteen, taiteiden tutkimuksen ja kritiikin tekijäin työtä ja edellä mainittujen alojen koulutusta ja harrastustoimintaa. 

Nyt jaettavat apurahat ovat lahjoitetun omaisuuden sijoitustoiminnan tuottoa. Jaettavista apurahoista ja niiden summasta päätetään vuosittain säätiön varallisuustilanteen mukaan. Apurahoja on jaettu vuodesta 2011 alkaen ja niitä voivat hakea hakuvuonna alle 40-vuotiaat suomeksi kirjoittavat kirjailijat. Apurahat on tarkoitettu kaunokirjalliseen työskentelyyn. 

Päätöksen apurahoista tekee Nuoren Voiman Säätiön hallitus: Peter Mickwitz, Riikka Pelo, Ari Hirvonen, Laura Lindstedt ja Eino Santanen. 

Lisätietoja
Säätiön asiamies Laura Serkosalo, laura.serkosalo@nuorenvoimanliitto.fi. 

Kuva: Flickr/ Branko Collin
Lupa: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/