päätoimittaja

Sijaisuuksia NVL:ssä – Nuoren Voiman päätoimittajan sijaiseksi Johanna Osváth ja tuottajan sijaiseksi Mandi Markkanen

Kevät on väliaikaisten muutosten aikaa Nuoren Voiman Liitossa. Nuori Voima -lehden päätoimittaja Vesa Rantama jää virkavapaalle vuosiksi 22-23. Taija Roihan työpariksi vuosille 2022-23 on valittu Johanna Osváth. Myös Nesslingin säätiön viestintäkoordinaattorina toimiva Osváth on Nuoren Voiman pitkäaikainen avustaja, joka on saanut lehden avustajapalkinnon vuonna 2019. Lue Johannan haastattelu Nuoren Voiman sivuilta

NVL:n tuottaja Anna Borgman puolestaan jää opintovapaalle 1.3.2022-31.7.2023, ja hänen sijaisekseen on valittu Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisteriopintojaan viimeistelevä, NVL:n tuottajaharjoittelijana aiemmin toiminut Mandi Markkanen. Mandin tavoittaa kaikissa tuotantoon ja viestintään liittyvissä asioissa osoitteesta mandi.markkanen@nvl.fi.

Johanna Osváthin kuva: Santeri Suominen

Nuoren Voiman päätoimittajaksi Taija Roiha

Nuori Voima -lehden uudeksi päätoimittajaksi on valittu Taija Roiha. Roiha on kirjoittaja ja kirjallisuuden väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta. Hän on työskennellyt aikaisemmin Taiteen edistämiskeskuksessa ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa. Myös podcastaajana tunnetun Roihan kiinnostuksen kohteet liittyvät feministiseen kirjallisuuteen ja tekijyyteen kirjallisuudessa. 

Roiha aloittaa tehtävässä tammikuussa 2021. Lehden toisena päätoimittajana jatkaa Vesa Rantama. 

“Päätoimittajakaudellani haluan kehittää Nuorta Voimaa ajassaan kiinni olevana ja kunnianhimoisena kirjallisuuslehtenä, joka kontekstoi käsittelemänsä aiheet huolellisesti ja tarjoilee ne kirjallisesti korkeatasoisella tyylillä. Ajattelen ajankohtaisen sisällön tarkoittavan Nuoren Voiman tapauksessa muutakin kuin medianäkyvyydestä kilpailevien uutuusteosten käsittelyä: haluan nähdä lehden sivuilla teosesittelyitä unohdetuistakin kirjoista, jotka ansaitsisivat osakseen enemmän huomiota”, Roiha toteaa.

Erityistä huomiota vastavalittu päätoimittaja haluaa kiinnittää lehteen kirjoittavien moninaisuuteen: “Toivon Nuoren Voiman toimivan julkaisualustana moninaiselle kirjoittajajoukolle. Tällä hetkellä näen erityisen tärkeänä sen, että lehti pyrkii aktiivisesti lisäämään rodullistettujen kirjoittajien osuutta omassa avustajakunnassaan. Suomen kirjallisuuskenttä on häiritsevän valkoinen, eikä asia korjaannu itsestään”, Roiha linjaa.

Nuori Voima on viidesti vuodessa ilmestyvä kirjallisen kulttuurin lehti. Lehteä julkaisee kirjallisuusjärjestö Nuoren Voiman Liitto ry.

Lisätiedot:
Vesa Rantama
puh. 050 3680 072
vesa.rantama@nuorenvoimanliitto.fi

Taija Roiha
puh. 050 400 6786
taija.roiha@gmail.com

Nuori Voima etsii työparia päätoimittajalle

112-vuotias kulttuurilehti Nuori Voima etsii toista päätoimittajaa. Hyvät vuorovaikutustaidot, editointikyky, kirjallisuuden tuntemus, ideat lehden kehittämiseksi ja aikataulujen hallinta ovat työssä tarpeen.

Päätoimittajan on hyvä tunnistaa kulttuuri-ilmiöitä, jotka ajassamme kaipaavat perusteellisempaa käsittelyä tai suuremman yleisön huomiota. Apua työssä voi olla niin sosiaalisen median taidoista kuin akateemisen maailman tuntemuksesta: lähtökohtana on edellisen keskustelun syventäminen ja jälkimmäisen tekeminen laajemmin ymmärrettäväksi. Lehteä tehdään kirjallisuus edellä, mutta monille kiinnostaville aiheille on siinä sijansa.

Uusi päätoimittaja valitaan lehdessä vuodesta 2018 toimineen Vesa Rantaman työpariksi. Aloittamisen ajankohta on sovittavissa, toivomme aloittamista jo tämän vuoden puolella.

Päätoimittajat vastaavat yhdessä Nuoren Voiman journalistisesta linjasta, sisällöstä, ilmestymisaikataulusta ja budjetista. Työhön kuuluu lehden numeroiden suunnittelua, juttujen tilaamista ja toimittamista, taittoon osallistumista, muiden lehden työntekijöiden ohjaamista ja palkkionmaksusta huolehtimista. Lehden verkkosivu ja some pidetään ajan tasalla. Päätoimittajat osallistuvat myös Nuori/Voima-klubien suunnitteluun ja tuottamiseen.

Työaika on 19h/viikko, palkka on 1260 euroa kuukaudessa. Lehden ja liiton toimisto on Helsingin Punavuoressa, mutta päivittäisessä työssä on hyvät etätyömahdollisuudet.

Hakemukseen liitetään ansioluettelo ja 2–3 juttunäytettä. Hakemukset pyydämme lähettämään sähköpostitse pdf:nä viimeistään 5.10.2020 osoitteeseen vesa.rantama@nuorenvoimanliitto.fi. Sähköpostin otsikkokenttään merkitään ”päätoimittajahaku”. Hakemuksia ei palauteta. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Haastatteluun valituille ilmoitetaan 9.10. mennessä. Haastattelut järjestetään viikolla 42. Valinnasta ilmoitetaan 31.10. mennessä.

Lisätietoja: Vesa Rantama, puh. 050 3680 072
Tiedustelut puhelimitse ensisijaisesti 2.10. ja 5.10. klo 14-16. Tiedusteluja voi tehdä myös sähköpostitse.