Nuoren Voiman Säätiön apurahat 2021 haettavissa 30.9.-31.10.

Nuoren Voiman Säätiön apurahat 2021 

Nuoren Voiman Säätiö julistaa Jouko ja Johanna Arolan rahaston apurahat nuorille kirjailijoille vuodelle 2021 haettaviksi. Apurahojen hakuaika on 30.9.-31.10.2021. Apurahat ovat työskentelyapurahoja, ja niitä voivat hakea alle 40-vuotiaat suomeksi kirjoittavat kirjailijat. Apurahoja voivat tänä vuonna hakea vuonna 1981 ja sen jälkeen syntyneet kirjailijat. Apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt eikä niitä myönnetä työryhmille.  Apurahoja voi hakea ainoastaan ammattimaiseen kaunokirjalliseen työskentelyyn.  Esseet kuuluvat haettavien apurahojen alaan, tietokirjallisuus ei.  Apurahaa ei myönnetä sosiaalisin tai taloudellisin perustein. 
   
Vuonna 2021 myönnettävien apurahojen kokonaissumma on 6000 euroa ja se jaetaan 1000-2000 euron suuruisina työskentelyapurahoina. Apurahansaajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 17.11.2021 mennessä. Apurahansaajien nimet ja jaetut summat julkistetaan Nuoren Voiman Liiton 100-vuotisjuhlatapahtumassa ja Nuoren Voiman Liiton verkkosivuilla 4.12.2021. Mikäli nimeäsi ei saa julkaista nettisivulla, pyydämme ilmoittamaan siitä. Säätiö ei perustele päätöksiään eikä kielteisistä päätöksistä ilmoiteta. 

Johanna ja Jouko Arolan rahaston apurahat ovat tuottoa testamenttilahjoituksesta, jonka Nuoren Voiman Liitto sai vuonna 1989 pitkäaikaiselta aktiiviselta jäseneltään Johanna Arolalta. Arolan testamentin tarkoituksena oli taata liitolle toimitilat ja tukea sen toimintaa. Nuoren Voiman Säätiö perustettiin 1992 hallinnoimaan testamentattua omaisuutta. Säätiön tarkoituksena on tukea Nuoren Voiman Liitto ry:n toimintaa sekä taiteen, taiteiden tutkimuksen ja kritiikin tekijäin työtä ja edellä mainittujen alojen koulutusta ja harrastustoimintaa.   
   
Nyt jaettavat apurahat ovat lahjoitetun omaisuuden sijoitustoiminnan tuottoa. Jaettavista apurahoista ja niiden summasta päätetään vuosittain säätiön varallisuustilanteen mukaan. Apurahoja on jaettu vuodesta 2011 alkaen ja niitä voivat hakea hakuvuonna alle 40-vuotiaat suomeksi kirjoittavat kirjailijat.  

Päätöksen apurahoista tekee Nuoren Voiman Säätiön hallitus: Riikka Pelo, Eino Santanen, Laura Lindstedt, Marjo Niemi ja Sonia Meltti. 

Hakuohjeet 

Apurahaa haetaan sähköisesti. 

Hakemuslomakkeen ohessa toimitetaan liitteet pdf-muodossa:   
 
– Ansioluettelo (pakollinen) 
Ansioluettelossa olennaista on merkitä esiin kirjoittamiseen liittyvät opinnot ja meriitit. 
 
– Työsuunnitelma (pakollinen) 
Työsuunnitelman tarkoitus on välittää apurahalautakunnalle käsitys siitä, millaista työtä / teosta varten hakija hakee apurahaa. Työsuunnitelmassa selvitetään työn alla olevan kokonaisuuden luonne, työn vaihe sekä se, miten apuraha auttaisi sen toteutumisessa. Työsuunnitelman maksimipituus on yksi liuska. 
 
– Tekstinäyte (pakollinen) 
Tekstinäytteen tarkoitus on antaa apurahalautakunnalle käsitys hakijan kirjallisesta työstä sekä mahdollisesti tulevasta projektista. Mukaan voi liittää otteen jo julkaistusta tekstistä tai näytteen työn alla olevasta kokonaisuudesta. Tekstinäytteen sivut numeroidaan, maksimipituus on viisi sivua. 
 
– Suositus (vapaaehtoinen) 
Suosituksesta voi olla apua etenkin kirjallista uraansa vasta aloitteleville hakijoille. 
 
Lähetä hakemus liitteineen pdf-muodossa 31.10.2021 klo 23.59 mennessä hakulomakkeella. Ainoastaan ohjeiden mukaisesti lähetetyt hakemukset ja liitteet käsitellään. 

Lisätietoja 
 
Säätiön asiamies Laura Serkosalo, laura.serkosalo@nvl.fi.