Hae Nuoren Voiman Liiton työryhmiin!

NVL pyytää jäseniä mukaan osallistumaan tapahtumien ja tulevien toimintamallien suunnitteluun. Lukuvuodelle 2020-21 on perustettu viisi avointa työryhmää, joissa on mukana niin hallituksen jäseniä, liiton työntekijöitä kuin asiantuntijoita ja jäseniä. 

Osallistumalla voit vaikuttaa siihen, että liiton toiminta suuntaa mielestäsi tärkeisiin aiheisiin. Pääset myös toiminnan keskiöön näkemään ja kuulemaan mitä tapahtuu, ja voit tutustua uusiin ihmisiin. Työryhmien ideointia hyödynnetään liiton toimintaa järjestettäessä, mutta työryhmät eivät tee päätöksiä. Osallistumisesta ei makseta palkkiota tai kulukorvauksia. 

Työryhmät aloittavat toimintansa lokakuussa 2020 ja toimivat kesäkuuhun 2021. Työryhmät kokoontuvat harvakseltaan, keskimäärin 2-4 kertaa vuodessa. 

Perustetut työryhmät ovat: 

1. Tapahtumatoiminta: ryhmä osallistuu niin Runokuun kuin muidenkin liiton kirjallisuustapahtumien ja tapahtumasarjojen suunnitteluun ja ideointiin 

2. Kirjoittajakoulutus: ryhmä ideoi ja suunnittelee liiton kirjoittajakoulutusta, ryhmiä, kursseja ja tapahtumia 

3. CROWD: ryhmä ideoi ja suunnittelee eurooppalaisen kirjallisuusverkoston uutta hanketta ja erityisesti sen Suomen tapahtumia 

4. Kansainvälisten asioiden työryhmä: ryhmä miettii Runokuun kansainvälisiä vieraita sekä Villa Sarkian residenssivalintoja 

Työryhmiin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa voit esittäytyä ja kertoa omasta kiinnostuksestasi hakemaasi työryhmään sekä ryhmään tuomastasi osaamisesta ja kokemuksesta. Jos haluat hakea useampaan ryhmään, merkitse ensisijainen ja toissijainen vaihtoehto. 

Toivomme työryhmiin paljon erilaisia hakijoita. Hae ryhmiin lähettämällä vapaamuotoinen hakemus 23.9. mennessä osoitteeseen laura.serkosalo@nuorenvoimanliitto.fi